EKŞİOĞLU İNŞAAT AYRICALIKLARI

ekşioğlu inşaat
ekşioğlu inşaat
ekşioğlu inşaat
ekşioğlu inşaat
ekşioğlu inşaat

EKŞİOĞLU İNŞAAT AYRICALIKLARI

EKŞİOĞLU’ nun, kentsel dönüşüm ve inşaat uygulamalarındaki liderliğinin bir gereği olarak gördüğü kurumsal ve yenilikçi çözümler getiren gücünü siz de keşfedin…

AYRICALIK 1 - RİSKLİ YAPILAR VE DEPREM

Deprem, özellikle İstanbul için korkutucu bir gerçek haline gelmiş olup il sınırları içerisinde yer alan binaların büyük bir çoğunluğunun bu olası gerçek karşısında dayanıklı olmadığı bilinmektedir. Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan yararlanmak için binanız adına EKŞİOĞLU İNŞAAT ’a başvurarak “Deprem Risk Raporu” talebinde bulunmanız yeterlidir.

Deprem Risk Raporu alabilmeniz için bir binadan yalnızca bir kişinin EKŞİOĞLU İNŞAAT ’a başvuruda bulunması kanunen yeterli olup ortak karar alımına gerek yoktur. Bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluş olmayan firmalarca hazırlanmış deprem risk raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

Projeniz, EKŞİOĞLU İNŞAAT güvencesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanıp, yürürlüğe giren deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik hükümleri ile TS500, TS498 ve TS648 yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacaktır. Projenin tüm çalışmaları, evlerinizde huzur içinde ve güvenle oturabilmeniz adına yürütülecektir.

AYRICALIK 2 - HUKUKİ ALTYAPI VE ÇÖZÜMLER

Hukuki destek, kentsel dönüşüm projelerinin en önemli aşamalarından biridir. Kentsel dönüşümün hedeflenen şekilde gerçekleştirilmesi için gayrimenkul hukuku alanında uzman şirket avukatlarının desteği gerekmektedir. EKŞİOĞLU İNŞAAT, şirket bünyesinde faaliyet gösteren şirket avukatları ile bina sahiplerinin haklarının hukuki alanda da korunmasını sağlar.

EKŞİOĞLU İNŞAAT avukatlarının kentsel dönüşüm sürecinde projeniz için izleyeceği yol aşağıdaki gibidir;

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

Vekaletname ve muvafakatname temini

Yıkım kararı tescili

Tevhid ve ifraz

Yıkım ruhsatı temini

Kat irtifakı

İnşaat yapım ruhsatı temini

İskan müracaatı

Anahtar teslim

AYRICALIK 3 - MİMARİ VE STATİK PROJE ÇİZİMİ

EKŞİOĞLU İNŞAAT güvencesi ve uzman mimari kadrosu ile yaşadığınız binaları afetlere karşı dayanıklı, daha modern ve daha değerli hale getirebilirsiniz. Depreme dayanıksız ve fiziki kullanım ömrünü tamamlamış yapılarınızın yerine güvenilir ve daha değerli konutlarda yaşamak sizin elinizde…

EKŞİOĞLU İNŞAAT bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, projelerinizin statik ve mimari çizimlerini birlikte gerçekleştirip, binalarınızın dayanıklılığı ve kullanışlılığı kadar estetik yapısına da özen göstererek evlerinize değer katarlar.

EKŞİOĞLU İNŞAAT mimari kadrosu ile gerçekleştirilen mimari ve statik çizimler beğeninize sunularak proje sonrasındaki memnuniyet garanti altına alınır ve onaylı proje ile imalat arasındaki uyumsuzluk riski bertaraf edilir.

EKŞİOĞLU İNŞAAT mimari kadrosunun birincil önceliği, mevcut bina şartlarının en iyi şekilde değerlendirilerek yeni yapının en kullanışlı ve en güvenli hali alması olacaktır.

EKŞİOĞLU İNŞAAT, binalarda oluşturduğu yaşam alanlarının kullanışlılığı üzerine, gerekli yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde uzman kadrosuyla farklı bakış açıları sağlar.

AYRICALIK 4 - ÖZEL DAİRE PLANI ÇİZİMLERİ

Mimari projede “Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik” kapsamında yapının her bir katının kullanımı, niteliği, konumu, ortak yerleri ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti numaraları esas alınır.

Mimari proje düzenleme esaslarının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca veya onanacak projelerin, inceleme ve uygulama aşamalarında görülen aksaklıklar nedeni ile belli esaslara göre hazırlanması gerekmektedir.

Katlara uygun daire planları, EKŞİOĞLU İNŞAAT mimar kadrosu tarafından mevcut şartlar ve daire sakinlerinin çıkarları gözetilerek hazırlanır ve beğenilerine sunulur. EKŞİOĞLU İNŞAAT, daire sakinlerinin sahip olduğu imkanları kaybetmeden, kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen yeniliğin konut sahipleri için daha çok avantaj sağlamasını hedefler. Kat planları, konut sahipleri ile gerçekleştirilen toplantılarda tartışmaya sunulur ve talepler değerlendirilerek mümkün olabilecek değişiklikler gerçekleştirilir.

AYRICALIK 5 - ESTETİK TASARIM HİZMETİ

Tüm konut sakinlerinin ortak beğenisini kazanmak doğrultusunda EKŞİOĞLU İNŞAAT mimar kadrosu, kullandığı 3 boyutlu renklendirme teknolojisi ile proje öncesinde renk kombinasyonları ve estetik yapı elemanlarını mimari çizimlere uygular. Bu uygulama binalarını kentsel dönüşüm süreci dahilinde tekrar inşa ettirecek konut sahiplerine, binanın dönüşüm sonrasında bürüneceği yeni görünümü ayrıntılı bir şekilde görebilme ve istendiği taktirde değiştirebilme olanağı sağlar.

Son zamanlarda ev satın alacak ya da kiralayacak kişilerin kararlarında evin içi kadar binanın dış estetiğinin de büyük önem taşıdığı bununla birlikte kentsel dönüşüm sürecinin beklentilerinden birinin de şehrin estetik dokusunun değişmesi olduğu düşünüldüğünde binaların dış cephe estetiği oldukça önem taşımaktadır.

İletişim

Gönder

Benzer Sayfalar

KONUT BİNALARI ÜRETİMİ

Bu projeler, konut binalarının anahtar teslim dizaynları ve inşaatlarını içermektedir.

Hemen Ara